Menu Zamknij

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów


Diagnosta: Piotr Reimann
tel: 605 106 022

Oferujemy pełną gamę badań technicznych pojazdów mechanicznych wszelkich typów, od motorowerów i motocykli, przez samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, ciągniki rolnicze, przyczepy i naczepy, autobusy, aż po pojazdy zabytkowe czy pojazdy marki “SAM”. 

 

Okresowe badania techniczne:

 • samochody osobowe
 • samochody dostawcze
 • samochody ciężarowe
 • autobusy
 • motocykle
 • ciągniki rolnicze
 • przyczepy oraz naczepy 

oraz :

 • Pierwsze badania techniczne pojazdów sprowadzonych z za granicy
 • Badania pojazdów przystosowanych do zasilania gazem LPG
 • Badania pojazdów przystosowanych do przewozu osób TAXI
 • Badania VAT
 • Badania pojazdów po wypadku, kolizji drogowej
 • Badania pojazdów z zabranym dowodem rejestracyjnym
 • Badania pojazdów przystosowanych do nauki jazdy “L”
 • Badania pojazdów uprzywilejowanych
 • Sprawdzanie pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczep (HAK)
 • Badania pojazdów przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych 

Promocja !
Do każdego przeglądu
wymiana gasnicy
tylko za 1 zł

Badania techniczne pojazdów
Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego.

Badania techniczne pojazdu dzieli się na:
badania okresowe – wykonywane w określonych przedziałach czasowych, w zależności od rodzaju pojazdu,
badania dodatkowe – wykonywane niezależnie od badań okresowych, w przypadkach określonych w art. 81 ust. 11 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
badania co do zgodności z warunkami technicznymi – dotyczy pojazdów zabytkowych.

Badania techniczne pojazdu wykonuje uprawniony diagnosta na stacji kontroli pojazdów. Uprawnienia dla diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów wydaje starosta. Osoba ubiegająca się o uprawnienie diagnosty powinna:

 • posiadać odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę,
 • odbyć wymagane szkolenie,
 • zdać egzamin kwalifikacyjny przeprowadzony przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.